Ing. Vilém Hampel-MUSIC WORLD
POZOR!! ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY !!! Od 30.8. 2021 Pondělí-pátek 8,00 - 17,00 !!!!
Skip Navigation Links.  

PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU VCD/Vlastníků CD/

Správce klubu - Ing. Vilém Hampel-MUSIC WORLD /tel. 224 827 225/
Internetová adresa: http://www.musicworld.cz, e-mail: musicworld@vol.cz

Vážení členové klubu,

       dovolte, abychom Vám sdělili několik zásad, pravidel a rad, které Vám usnadní využití služeb Klubu VCD a správu klubové sbírky CD/DVD (dále jen CD). Činnost správce sdružení (včetně jím pověřených zaměstnanců) a chod Klubu VCD se řídí následujícími ustanoveními :

1.    Hlavním předmětem činnosti Správce Klubu VCD je správa klubového fondu CD spolu se zajištěním výkonu vlastnických práv jeho členům a vedení členské agendy (dále jen „služby“). Služby jsou poskytovány pouze členům sdružení VCD. Členem se může stát každý plnoletý občan ČR (příp. starší 15-ti let se souhlasem zákonného zástupce). S ostatními zájemci bude členství uzavřeno po dohodě se správcem sdružení. Vznik členství je podmíněn uzavřením členské smlouvy a zaplacením 500,- Kč. Z této celkové částky je 300,- Kč základním majetkovým vkladem přistupujícího člena do klubu VCD,200,- Kč je registrační poplatek). Každý člen obdrží členskou průkazku, kterou se spolu s průkazem totožnosti prokazuje v Klubu VCD. Člen je povinen o ztrátě průkazky v nejkratší možné lhůtě informovat správce sdružení. Vystavení duplikátu stojí 50,- Kč.

2.    Po uzavření smlouvy o sdružení se obvykle poskytují max. 3-5 ks CD. Tento limit však může být snížen pro nově registrované mimopražské členy a cizince. Po splnění limitu prvních 15-ti poskytnutých CD a jejich vrácení se limit zvyšuje na 10 ks i více podle dohody se správcem sdružení. V případě požadování většího počtu CD je možno každý nadlimitní ks zálohovat 100 – 500,- Kč.

3.    Služby Klubu VCD jsou poskytovány pouze jeho členům (po dohodě člena se správcem sdružení i pověřeným rodinným příslušníkům se stejným trvalým bydlištěm za účelem transportu CD členu sdružení), a to při předložení průkazu člena sdružení a platného průkazu totožnosti. Služby mohou být po předchozí dohodě se správcem Klubu VCD dodávány členovi prostřednictvím dalšího subjektu (pověřeným zástupcem, poštou, kurýrem apod.)

4.    Služby se poskytují po celou provozní dobu a jsou zpoplatněny podle ceníku. Správce Klubu VCD je v případě jakýchkoliv nesrovnalostí a problémů, týkajících se např. zacházení s CD, jednání člena, nedodržování termínů vracení a pod., odmítnout členovi jejich další poskytování.

5.    Na obsluze žádejte prosím vždy čísla CD (nejlépe vzestupně seřazená z důvodu jejich jednoduššího vyhledání), doplněná popř. i názvy CD podle seznamu, a to i s případnými náhradními tituly pro případ, že Vámi požadované položky nebudou momentálně k dispozici. Takto připravený seznam je nejlépe předat obsluze na papírku (je k dispozici v provozovně). Vybraná CD můžete označit i podle pořadí, v jakém mají být vybrány a kolik CD celkem žádáte. Na internetových stránkách Klubu VCD www.musicworld.cz k dispozici neustále aktuální nabídkový katalog, který si lze dále stáhnout i pro off-line aplikace. V Klubu VCD lze zakoupit katalog na CD-R, a to za 30,-Kč. Dále jsou v prostorách klubu zdarma k dispozici tištěné seznamy NOVINEK v Klubu VCD, obsahující cca 400 posledních zařazených titulů.

6.    V případě, že požadované tituly nejsou momentálně k dispozici, lze si je rezervovat jak on-line na internetu, tak telefonicky, popř. e-mailem na jakýkoliv jiný volný termín až na měsíc dopředu. Poplatek za rezervaci není v případě rezervace přes internet účtován, jinak činí 5,-Kč/ks a je hrazen v momentě poskytnutí CD. Pokud si CD nevyzvednete ve lhůtě, po kterou jste je měli rezervována a ani rezervaci včas nezrušíte (do momentu započetí běhu rezervační lhůty), bude Vám příslušný poplatek za CD, odpovídající nevyzvednuté rezervaci, je člen povinen jej dodatečně uhradit! Rezervovat lze především ON-LINE na našich www.musicworld.cz a dále telefonicky na číslech 224827225 a 607973865. Rezervaci si lze vyzvedávat jak před, tak po započetí běhu rezervační lhůty. Při vyzvednutí CD před započetím běhu rezervační lhůty je tento moment brán jako začátek běhu výpůjční lhůty. Při vyzvednutí CD po započetí běhu rezervační lhůty se výpůjční lhůta a tedy původní termín vrácení nemění. Pro využívání všech funkcionalit naší webové stránky je nutná Vaše registrace dle uvedených dispozic.

7.    S poskytnutými CD je člen povinen zacházet šetrně, neodkládat a nepokládat je jinam než do přehrávače nebo zpět do krabičky. S CD se manipuluje nejlépe jejich uchopením za hrany vnějšího okraje a středu tak, aby na nich nezůstávali otisky prstů, neboť tyto mohou znesnadnit jeho přehrání. Velmi nebezpečné z hlediska poškození CD je jeho otáčení v krabičce, kdy dochází jeho otěrem po podložce ke „kruhovému“ poškození, příp. i zničení. CD vracejte spolu s plastikovým obalem, jehož nevrácení je zálohováno 10,-Kč. Člen je povinen vyčkat než obsluha Klubu VCD od něj CD převezme a překontroluje. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zacházení s DVD, které jsou ještě citlivější na mechanické poškození a prasknutí než CD (návody jsou vlepeny přímo v krabičkách s DVD nosiči).

8.    Po převzetí CD je vhodné ihned překontrolovat stav jak samotného CD, tak také knížečky (bookletu) a krabičky. Stav CD a knížečky je označen slovně a graficky na nálepce pod CD, případné poškození krabičky je označeno v daném místě nálepkou. Za zvláště hrubé porušení provozního řádu s následkem vyloučení z klubu je považováno především poškozování CD nad rámec běžného opotřebení a rovněž jakékoliv znehodnocování knížeček CD trháním nebo vystříháváním listů nebo dokonce jejich zaměňováním za ofocené kopie. CD, vrácené s jakkoliv poškozenou nebo chybějící knížečkou, je považováno za zničené s nutností jeho plné úhrady. Za prohození CD i bookletů do nepříslušných obalů je stanoven poplatek 30,- Kč za CD /a to i dodatečně po jejich zpětném dohledání. Poplatek 5,-Kč je dále účtován rovněž za marnou manipulaci s CD v případě žádostí o jejich poslech, popř. při jejich poskytnutí pro zhotovení kopií bookletů (jen v prostorách provozovny Klubu VCD).

9.    V případě poškození CD může být správcem a provozovatelem klubu určen poplatek za poškození až do výše jeho pořizovací ceny. Při šetrném zacházení však k poškození CD nedochází. Pokud jsou CD jakýmkoliv způsobem znečištěna, nechejte je očistit pracovníkovi provozovny. CD se nejlépe čistí co nejjemnější suchou látkou. Osvědčenou je zejména jelenicová kůže, kterou je možno v provozovně rovněž zakoupit.

10.    Zaplacením a převzetím CD se člen zavazuje dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a je si i jako spolumajitel převzatých CD vědom nutnosti neporušovat autorská práva (zák. č. 121/00 Sb.) pořizováním kopií záznamů pro jinou než vlastní osobní potřebu nebo jiným šířením a užitím těchto nahrávek rovněž pro jinou než vlastní osobní potřebu. Veškeré užití pro osobní potřebu je v mezích zákona jako tzv. volné užití dle §30 AZ.

CENÍK SLUŽEB

Zaevidování člena Manipulační poplatky za 1 CD/DVD na : Rezervace, manipulace /poslech,kopie/ Katalog
200,- 4 hod 30,- /12hod 35,- /24hod 40,- /36hod 45,-/48hod 50,-/72hod 60,- /96hod 70,- a tak dále 5,- 30,-

Pro Vaši snadnější orientaci jsou nadále v katalogu použita jistá specifika žánrové klasifikace, jejíž znalost Vám usnadní hledání požadovaných titulů. U nosičů DVD jsou již žánry součástí jejich zadání, ale u CD jsou i nadále v názvech klíčová slova jako:
COUNTRY.., JAZZ, JAZZ V.A., MUZIKÁLY, OR. SOUNDTRACK, RELAXAČNÍ HUDBA, V.A. (tzn.Various Artists/Různí umělci), V.A.-LABELS /Firmy/, V.A.ACIDJAZZ, V.A.BLACK MUSIC, V.A.BLUES, V.A.BREAKBEAT, V.A.CHILLOUT, V.A.ČESKÉ, V.A.DĚTSKÁ TÉMATIKA, V.A.DISCO, V.A.DRUM´N´BASS, V.A.HIPHOP, V.A.HOUSE, V.A.METAL, V.A.MLUVENÉ SLOVO, V.A.PUNK, V.A.REGGAE, V.A.ROCK, V.A.ROCK´N´ROLL, V.A.TANEČNÍ (KLASICKÁ), V.A.TECHNO, V.A.VÁNOČNÍ, VÁŽ. HUDBA V.A., WORLD MUSIC, ŽŽŽ-OSTATNÍ.


Copyright 2008  Jaroslav Smetana / 10